پشه خاکی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پشه های خاکی گونه فلبوتوموس  phlebotomus  توتزومیا ( totzomyia ) و سرژنتومیا ( sergentomyia  از خون مهره داران تغذیه می کنند که مهمترین آنها عبارتند از : فلیوتوموس پاپاتاسی ،فلبوتوموس آرژنتیپیس ،فلبوتوموس سرژانتینی . چرخه زندگی پشه خاکی 30 تا 100 روز است. که بستگی به شرایط محیط دارد . پشه های خاکی نر و ماده از شیره گیاهی تغذیه می کنند ولی ماده ها برای تخم گذاری و رسیدن تخم ها بایستی خونخواری کنند. میزبان این حشرات حیوانات اهلی ، سگ ها جوندگان اهلی و وحشی ، مار ، مارمولک و گاهی پرندگان هستند. گونه فلبوتوموس پاپاتاسی ناقل اصلی سالک روستایی می باشد که در هر نوبت خونخواری نیم میلی گرم خون میخورد، جهت جلوگیری از ابتلا به سالک فقط از بین بردن پشه موثر نمی باشد ، باید سیر تکاملی بیماری سالک و عوامل آن را شناخت و با از  بردن ناقلین آن ، بیماری سالک را کنترل نمود.

جهت کنترل بیماری سالک ، با تحقیقات و تجربیات شرکت سمپاشی تضمینی آریا آشنا شوید.

تلفن تماس 09120326369