سمپاشی حشره دم مویی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این حشره دم مویی نقره‌ای یا ماهی نقره‌ای از راسته THYSANURA میباشد .

این حشره از آفات بهداشتی است که بیشتر در جاهای گرم و مرطوب زندگی میکند و از خرده ریز مواد غذایی در اطراف فرش و زمین در شبها استفاده میکند البته اگر قرنیز اطراف ساختمان چوبی باشد معمولا پشت آن پناه میگیرند . گاهی در سرویسهای بهداشتی دیده شده که از فضولات تغذیه میکنند .این حشرات ممکن است در کتابخانه هم دیده شوند چون از کاغذ هم استفاده میکند . جهت مبارزه با آن جارو کشیدن به موقع اطراف منزل و ضد عفونی مکانهای مرطوب مانند حمام دستشویی و توالت کمک میکند . ولی بهتر است سرویسهای بهداشتی و اطراف منزل سمپاشی گردد

اقدامات شرکت سمپاشی تضمینی آریا برای از بین بردن سوسک ریز

مشاوره جلوگیری ورود سوسک ریز

که عمدتاً از کارتن های مواد غذایی که از فروشگاه های مواد غذایی وارد منزل می شود و یا سبد میوه و همچنین شل های نوشابه و آب معدنی . پیشنهاد می گردد که به محض ورود و تخلیه مواد غذایی ، کارتن یا سبد میوه را از منزل خارج نموده تا تخم های سوسک ریز مجالی برای باز شدن در داخل منزل نداشته باشند .

استفاده از طعمه های پودری و خمیری (برای جاهای مرطوب)