سمپاشی ارگانیک

سمپاشی ارگانیک

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اقدامات شرکت سمپاشی تضمینی آریا برای از بین بردن سوسک ریز

مشاوره جلوگیری ورود سوسک ریز

که عمدتاً از کارتن های مواد غذایی که از فروشگاه های مواد غذایی وارد منزل می شود و یا سبد میوه و همچنین شل های نوشابه و آب معدنی . پیشنهاد می گردد که به محض ورود و تخلیه مواد غذایی ، کارتن یا سبد میوه را از منزل خارج نموده تا تخم های سوسک ریز مجالی برای باز شدن در داخل منزل نداشته باشند .

استفاده از طعمه های پودری و خمیری (برای جاهای مرطوب)