سمپاشی منازل تهران (سمپاشی تضمینی)|2021

 

سمپاشی منازل
هنگام سمپاشی منازل چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

 

سمپاشی اریا

سمپاشی منازل،صنایع غذایی وشیمیایی ،هتلها،رستورانها،دانشگاهها،مراکزخرید ،ادارات،شرکتها وکشتی ها وبیمارستانها و...همراه با ضمانت نامه کتبی معتبر
تیم تخصصی شرکت مهندسی سمپاشی تضمینی آریا همواره درکنار شماست .


همانطور که میدانید حشرات دارای تنوع بسیار میباشند وزندگی هرنوع حشره دارای ویژگی وپیچیدگی خاص خودش می باشد.بنابراین وقتی درمنزل باحشرات مزاحم روبرو میشوید به دنبال راه حل تخصصی باشید تا با بهترین روش ودرکمترین زمان ازشر اون حشره خلاص شوید.

 

 

سمپاشی اریا

 


حشراتی مثل ساس،موریانه،کنه کبوتر،مایت،بیدفرش ولباس،سوسک ریز وسوسک فاضلاب،مورچه،هزارپا،عقرب ومارو...ازجمله آفاتی هستند که درمنازل مسکونی پیدا میشوند.این حشرات نه تنها باعث صلب آسایش بلکه باعث بیماری وحتی خسارات مالی فراوان میشوند.


برای برطرف کردن هرنوع حشره شناخت نوع وگونه وچرخه بیولوژی اون حشره ازاهمیت بسزایی برخوردار است .همچنین نوع منطقه آب وهوایی ومیزان ومدت الودگی ازنکات مهم موثر درامرریشه کنی حشرات میباشند. پس دراین مواقع انجام سمپاشی خودسرانه به اندازه خوددرمانی درموقع بیماری کاری غیرمنطقی وخطرناک میباشد.


سمپاشی منارل امری تخصصی است وباید توسط یک شرکت متخصص انجام گردد.فقط شرکتهای فعال در زمینه مبارزه با حشرات وجانوران موذی دارای مجوز رسمی اروزارت بهداشت اجازه سمپاشی منازل شما رودارند.
توجه داشته باشید مصرف خودسرانه سموم یاکمک گرفتن ازافرادبدون مجوز نه تنها مشکل شما روحل نمیکند بلکه سلامتی عزیزان شما رو به خطر می اندازد وعلاوه برخسارات مالی وجانی ازنظرروحی روانی هم آسیب خواهید دید.مثلا حشره ساس تختخوابی یا سوسک ریز و...حتما روش تخصصی وسمپاشی تخصصی نیازدارد که ازعهده یک شرکت متخصص برخواهد آمد. تغییرات ژنتیکی ایجاد شده دریکسری حشرات مثل موریانه ومورچه و...باتوجه به تغییرات اقلیمی زمین حتما نیازبه دانش وفن اوری روزدنیا دارد که توسط متخصصین حشره شناسی وسم شناسی بررسی شده واستفاده میگردد.

 

سمپاشی اریا

 

شرکت مهندسی سمپاشی تضمینی آریا دارای 30 سال تجربه مفید همراه تیم تخصصی حشره شناسی،سم شناسی ،کشاورزی،بهداشت محیط ومحیط زیست درسطح هئیت علمی دانشگاههای معتبرتهران وشیراز با مجوز رسمی ازدانشگاه های علوم پزشکی تهران،شیرازوبوشهر با بکارگیری بروزترین روشهای نوین دردنیا وارتباطات علمی با دانشمندان کشورهای اروپایی دراین زمینه همواره بهترین روش کنترل وحذف حشرات وجانواران موذی را استفاده میکند .این شرکت با استفاده ازسموم ارگانیک وبی خطر برای انسان ومحیط زیست وطعمه های فرمونی کلیه حشرات مزاحم را ازرندگی شما هموطنان عزیز حذف وبا ارائه ضمانت نامه کتبی معتبر خیال شما را آسوده میکند.
لطفا جهت مشاهده تمامی گواهی نامه های استاندارد بین المللی ،تقدیرنامه ها ومجوزهای رسمی ما درقسمت منو سایت به زیرمنو رزومه مراجعه فرمایید.

 

 شرکت مهندسی سمپاشی تضمینی آریا زیر نظر متخصصین حشره شناسی و سم شناسی علوم پزشکی تهران | شیراز | بوشهر با ضمانت 2 ساله